16 พ.ค. เวลา 04:00 • ธุรกิจ

📣 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็น สำหรับโครงการศึกษาดูงาน

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ณ ประเทศญี่ปุ่น กับบริษัท Asia Alliance Partner และสำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
🌟 สิทธิพิเศษ!สำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม
1) ได้รับข่าวสารโครงการศึกษาดูงานผ่านอีเมล์ก่อนใคร
2) สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเปิดรับสมัคร
3) บริการประชาสัมพันธ์บริษัทลงในเว็บไซต์
4) บริการค้นหาพันธมิตรทางธุรกิจ
🔔 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจความต้องการและความสนใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. เพื่อออกแบบโครงการและกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมโครงการ
3. เพื่อกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมโครงการ
👥 กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการที่ต้องการสำรวจและขยายโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆหรือหาพันธมิตรทางธุรกิจ
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขายที่ต้องการศึกษาตลาดญี่ปุ่นเพื่อวางแผนการตลาดและกลยุทธ์การขายที่เหมาะสม
- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อที่ต้องการค้นหาผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ในญี่ปุ่น
📝 กรอกแบบสอบถาม คลิก : https://bit.ly/3V37d5l
📞 ติดต่อสอบถาม โทร. 086-888-7913 (คุณแบม)
#เจรจาธุรกิจ #ไทยญี่ปุ่น #จับคู่ธุรกิจ #พันธมิตรธุรกิจ
#ศึกษาดูงาน #ญี่ปุ่น #ผู้ประกอบการไทย #ไปญี่ปุ่น
โฆษณา