17 พ.ค. เวลา 05:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

เมื่อหุ้นเทคตะวันตกโตแรง อาเซียนอาจเป็นคำตอบของการกระจายความเสี่ยง

การลงทุนในเมกะเทรนด์ของโลกคือธีมการลงทุนที่หลายคนให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี (Technology) การดูแลสุขภาพ (Healthcare) และความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งธุรกิจเหล่านี้มักอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และซีกโลกตะวันตก โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาก็ได้สร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจและทำให้พอร์ตการลงทุนของหลายคนเติบโต
อย่างไรก็ตาม การเติบโตของธุรกิจเหล่านี้อาจนำมาสู่พอร์ตการลงทุนที่กระจุกตัวในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากเกินไป ซึ่งเรื่องนี้อาจเกิดขึ้นได้จากความตั้งใจของตัวนักลงทุนเองที่ต้องการทยอยเข้าลงทุนในธุรกิจนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง หรือเกิดจากพอร์ตการลงทุนที่เติบโตขึ้นจนสัดส่วนเปลี่ยนแปลงไป
ยกตัวอย่าง สินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนถูกแบ่งเป็น 50/50 คือหุ้น 50% (50,000 บาท) และกองทุนตราสารหนี้ 50% (50,000 บาท)
เมื่อเวลาผ่านไป หุ้นในพอร์ตเติบโตขึ้นจนมีมูลค่า 75,000 บาท แต่กองทุนตราสารหนี้ยังไม่มีการเติบโต ทำให้สัดส่วนของสินทรัพย์ในพอร์ตเปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นหุ้น 60% และกองทุนตราสารหนี้ 40% ซึ่งอาจผิดไปจากแผนการลงทุนในระยะยาว รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของนักลงทุน
เมื่อเป็นเช่นนี้ สิ่งที่นักลงทุนควรทำคือ Rebalancing หรือการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน เพื่อทำให้สัดส่วนของสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนกลับมาอยู่ในสัดส่วนที่วางแผนไว้ในตอนแรก และทำให้มั่นใจได้ว่าพอร์ตการลงทุนนี้จะยังคงตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนที่ตั้งไว้ รวมถึงยังคงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของนักลงทุน
จากตัวอย่าง
การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนสามารถทำได้โดยการขายหุ้นส่วนเกินออกไป แล้วนำเงินไปลงทุนต่อในกองทุนตราสารหนี้ เพื่อทำให้สัดส่วนของสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนกลับมาอยู่ในสัดส่วนที่วางแผนไว้ในตอนแรก แต่หากนักลงทุนยังอยากลงทุนต่อเนื่องในหุ้น ก็ควรกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในภูมิภาคหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อไม่ให้พอร์ตกระจุกตัวมากเกินไป
แล้วในช่วงเวลานี้มีภูมิภาคใดบ้างที่น่าสนใจ ? BBLAM ขอแนะนำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (ASEAN) ซึ่งมีหลายปัจจัยสนับสนุนทั้งการลงทุนในระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่
#อินโดนีเซีย
การเลือกตั้งทั่วไปของ #อินโดนีเซีย ในปี 2024 ถือเป็นปัจจัยระยะสั้นที่ประธานาธิบดีคนใหม่ถูกคาดหวังให้ดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปัจจัยระยะยาวคือการย้ายเมืองหลวงจากกรุงจาการ์ตาไปยัง ‘นูซันตารา’ ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดย BBLAM คาดว่าปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ 5 ปีนับต่อจากนี้ อินโดนีเซียจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้เฉลี่ย 5-6% ต่อปี
#เวียดนาม
ถัดมาคือ #เวียดนาม หนึ่งในดาวรุ่งของอาเซียนที่มีแรงงานวัยหนุ่มสาวจำนวนมาก รวมถึงความเนื้อหอมในการเป็นฐานการผลิตใหม่ของบริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลเวียดนามก็ให้การสนับสนุนเต็มที่ เพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ และ
#มาเลเซีย
ปิดท้ายกันที่ #มาเลเซีย ซึ่งมีจุดเด่นคล้ายกับเวียดนามคือแรงงานวัยหนุ่มสาวจำนวนมาก แต่ที่เหนือกว่าคือแรงงานชาวมาเลเซียนั้นมีทักษะสูงและเชี่ยวชาญการสื่อสารภาษาอังกฤษมากกว่า
อย่างไรก็ตาม การลงทุนในภูมิภาคอาเซียนยังมีปัจจัยที่ต้องติดตาม เนื่องจากตลาดในภูมิภาคนี้เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) จึงอาจมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลก ดังนั้น การลงทุนในภูมิภาคนี้ BBLAM แนะนำว่าควรวางแผนการลงทุนระยะยาวเพื่อรอรับผลตอบแทนในอนาคต
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน (B-ASEAN) ก็เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่น่าสนใจ เพราะมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง มีศักยภาพ และสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็มีกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASEANRMF) เป็นทางเลือกที่น่าใจ โดยทั้งสองกองทุนนี้สามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาทเท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ BBLAM
• โทร. 0 2674 6488 กด 8
• เว็บไซต์ www.bblam.co.th
• ลงทุนด้วยตนเองง่าย ๆ ผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ หรือแอป BF Fund Trading จาก BBLAM ได้ที่ https://www.bblam.co.th/BFTTrade
คำเตือน : การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น) / ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุน RMF ก่อนการตัดสินใจลงทุน / กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 
#ESG #BBLAM #กองทุนบัวหลวง #BFFundTrading #MobileBanking #ธนาคารกรุงเทพ #Rebalancing #อาเซียน #ปรับพอร์ต #จัดพอร์ต #พอร์ตหุ้น #พอร์ตลงทุน
โฆษณา