16 พ.ค. เวลา 03:57 • ความคิดเห็น
เป็นพักๆไปครับแล้วแต่ปัจจัยก่อนหลังอะไรเกิดขึ้นก่อนหลัง ต้องเร่ง หรือ ไม่เร่ง
โฆษณา