16 พ.ค. เวลา 08:20 • การศึกษา
ชีวิตของตัวเองเราต้องให้ตัวเองเลือกค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณกังวลแทนลูก ขอแนะนำเป็นลองพูดคุยและแนะนำเป็นแนวทางดีกว่าค่ะ การห้ามไม่ได้ช่วยอะไร แต่ต้องถามเค้าว่า เหตุผลที่อยากเข้าจริง ๆ เพราะอะไร เลือกแล้วต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองเลือก แต่ก็ไม่ใช่ว่าการรับผิดชอบจะเปลี่ยนทางเลือกไม่ได้นะคะ แค่ต้องรู้นะว่า สิ่งที่เลือกมีความเป็นไปได้นะที่จะเกิดเรื่องที่ไม่ต้องการอยากจะให้เกิด
โฆษณา