16 พ.ค. เวลา 08:31 • ความคิดเห็น
น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้ยังคงอยู่ค่ะ
1
โฆษณา