16 พ.ค. เวลา 09:07 • ความคิดเห็น
เชื่อค่ะ เบื้องบนจะกำหนดทางเลือกมาให้เราค่ะ แต่นอกจากนั้นเป็นเราเองที่ต้องเลือกสิ่งที่เบื้องบนกำหนดมาให้ ตามกำหนดเวลาที่วางไว้ค่ะ
โฆษณา