16 พ.ค. เวลา 09:36 • ปรัชญา
เป็นที่ที่แสงและความมืดเข้าไปไม่ถึง อาจจะเป็นสภาพสุญญากาศ เป็นสถานที่ที่มนุษย์เอื้อมไปไม่ถึง และ ไม่รุ้ว่า ใครเป็นคนสร้าง
โฆษณา