16 พ.ค. เวลา 09:42 • ธุรกิจ

[SKYFROG] ขับเคลื่อน Green Logistics ด้วย TMS

เนื่องจากการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมีส่วนสำคัญต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลก การใช้ Green Logistics การรักษาสิ่งแวดล้อมจึงถือเป็นสิ่งสำคัญ และในยุคของการตระหนักรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีหนึ่งที่โดดเด่นในฐานะตัวเปลี่ยนเกม นั่นก็คือ ระบบการจัดการการขนส่ง (TMS) ในบทความนี้จะพาไปสำรวจว่าทำไม TMS จึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ระบบ TMS ช่วยขับเคลื่อน Green Logistics?
1. TMS เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนเส้นทาง
TMS มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางถนน โดยการวางแผนเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด ผ่านการใช้ข้อมูลต่างๆ เช่น ประเภทสินค้า ระยะทาง สภาพการจราจร ตำแหน่งของคลังสินค้า และความจุของรถขนส่ง เพื่อทำให้การขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดทั้งเวลา น้ำมัน และค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
นอกจากนี้ TMS ยังช่วยในการประสานงานกับผู้รับสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลารอรับสินค้า และเพิ่มความสามารถในการติดตามและตรวจสอบสถานะการขนส่งแบบเรียลไทม์ โดยช่วยในการตรวจสอบข้อมูลการขนส่งย้อนหลัง สร้างรายงานสรุปข้อมูลการขนส่ง และช่วยในการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งอีกด้วย
2. TMS การรวมการจัดส่ง
TMS ช่วยในการรวมการจัดส่งเข้าด้วยกันเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยสามารถจัดลำดับการขนส่งสินค้าให้เหมาะสมกับปริมาณและระยะทาง ลดจำนวนรถที่ใช้ และลดค่าใช้จ่ายในด้านน้ำมันและการบำรุงรักษารถ การใช้ TMS ยังช่วยในการติดตามสถานะการขนส่งสินค้าแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถบริหารจัดการการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยลดระยะเวลาในการขนส่ง
การวางแผนเส้นทางที่รวดเร็วที่สุด โดยพิจารณาสภาพการจราจรและความเร็วของรถ ช่วยให้สามารถติดตามสถานะการขนส่งและแก้ไขปัญหาการจราจรได้อย่างทันท่วงที โดยลดจำนวนรถบรรทุกที่ใช้และการเดินทางที่จำเป็น การประสานการทำงานนี้ช่วยให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยลงและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงด้วยเช่นกัน
3. TMS การลดงานเอกสาร
การใช้ TMS ช่วยลดปริมาณเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านซัพพลายเชน ด้วยการจัดเก็บเอกสารและเข้าถึงทางอิเล็กทรอนิกส์ TMS จึงสามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรกระดาษได้ การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่ปรับปรุงการดำเนินงานแต่ยังมีส่วนสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม
Green Logistics with TMS
การใช้ TMS เป็นเครื่องมือที่สำคัญในธุรกิจที่ต้องการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การตัดสินใจเลือกลงทุนใน TMS เพื่อทำให้การดำเนินงานด้านซัพพลายเชนมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในธุรกิจของวันนี้ ดังนั้น การลงทุนใน TMS เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าทั้งต่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
บทสรุป
หากมองในมุมมองทั้งธุรกิจและสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีการจัดการการขนส่งเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ แต่ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เราอาจไม่เห็นได้ทันที การลงทุนใน TMS ไม่เพียงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกิจการเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนที่สร้างผลประโยชน์ทั้งแก่ธุรกิจและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
หากสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบจัดการขนส่ง (TMS) คุณสามารถเข้าร่วม Workshop ฟรีที่ SKYFROG WORKSHOP หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ sales@skyfrog.net หรือโทรศัพท์ (+66) 02-692-8731-4 หรือ Line ID : @skyfrog ได้เลยครับ
โฆษณา