16 พ.ค. เวลา 14:39 • การศึกษา
วัตถุประสงค์
ในการติดคืออะไร
นักเรียนอายุเท่าไหร่
เรียนอยู่ชั้นไหน
ถ้าเป็นเด็กเล็กควรต้อง
หารือผู้ปกครองแต่ถ้า
เด็กโตต้องสอบถาม
ความคิดเห็นของพวกเค้าครับ
โฆษณา