16 พ.ค. เวลา 15:19 • การศึกษา
บ้านปิ่นเกล้า
ได้สิครับ สมัยก่อน (ปี2527) ครูประจำชั้นสอนพิเศษตอนเย็นในห้องเรียนนั้นแหละ จำได้ว่าค่าเรียนแค่ 150 ส่วนใหญ่จะช่วยนักเรียนทำการบ้าน ไม่ค่อยได้สอนเพิ่มเติม
โฆษณา