16 พ.ค. เวลา 20:45 • การศึกษา
การเฝ้ามองเด็กที่กำลังเติบโต, ความสัมพันธ์เชิงกลุ่ม, กระบวนการเรียนรู้ของเขา ควรทำ แต่ไม่ใช่การตัดสิน ว่าสิ่งที่เขาทำ​ ผิด
แต่เป็นการใช้ เพื่อประเมิน ส่งเสริมให้เขา ค้นพบตัวเอง ควบคุมมัน ตัวเอง ศักยะของตน วิธีdealกับกลุ่ม
ถ้าใจไม่กว้างพอ ไม่เข้าใจพัฒนาการของเด็ก อย่าติดเลยครับ
โฆษณา