18 พ.ค. เวลา 05:00 • เกม

🤖มอนสเตอร์แบบไหนที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ!! 🤡

💙Monster “BlueNo” (บรูโน่) ตัวแทนของคนที่มีบุคลิกเป็นนักคิดในเชิงตรรกะ(Logic) คิดเก่ง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ดีเลยทีเดียว จุดแข็ง คือมีความฉลาด มีเหตุผล มีตรรกะที่ดี และมีความมั่นใจสูง แต่จุดอ่อน คือ ไม่ชอบให้คนอื่นมาดูถูกความคิดของตัวเอง หากมีเหตุการณ์ให้เขาได้คิดนอกกรอบหรือเขาคิดว่าเขาคิดมาดีแล้วและถ้ามีคนบอกว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นเป็นไปไม่ได้ เขาจะรู้สึกเสียใจมาก เป็นคนที่ให้คุณค่าในเรื่องการเปลี่ยนแปลงกับเรื่องที่ตัวเองทำ มักคิดเสมอว่าสิ่งที่ทำนั้นมันจะเปลี่ยนได้ยังไง เกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง
🧲เคล็ดลับมัดใจชาว BlueNo : คุณต้องแสดงความสามารถและโต้ตอบด้วยเหตุและผล อย่างชาญฉลาด ควรที่จะคิดก่อนพูด และไม่ควรที่จะพูดคุยด้วยคำพูดที่ใช้ความรู้สึกนำ เพราะคนที่มีลักษณะแบบ Blueknow ให้ความสำคัญกับตรรกะและเหตุผลถึงแม้ว่าเขาเองจะมีจินตนาการแต่จินตนาการก็ต้องมีเหตุและผลที่มีความเป็นไปได้
🔍ตัวอย่างอาชีพที่แนะนำ เช่น Digital Analytics, Computer Science , วิศวกร , หมอ,นักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
ลองมาทดสอบกัน ได้แบบไหนแล้วมาแชร์กันน้า คลิกเลย! 👇
โฆษณา