19 พ.ค. เวลา 05:10 • เกม

🤖มอนสเตอร์แบบไหนที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ!! 🤡

💚Monster “GreenFix” (กรีนฟลิกซ์) ตัวแทนของคนที่มีบุคลิกภาพเป็นนักปฏิบัติที่ดี เน้นการลงมือทำลงมือปฏิบัติ คิดจริงทำจริงไม่ใช่แค่พูดแต่จะชอบลงมือทำตามแนวทางหรือว่าสิ่งที่มีกรอบมาให้เรียบร้อยแล้ว หรือผ่านการพิสูจน์แล้วว่าอันนี้ทำได้จริงอันนี้ดีจริงและชอบจัดการในรายละเอียดต่างๆ
จุดแข็ง คือ มีความมุ่งมั่นทุ่มเท มีความเป็นผู้นำ ถึงจะอยู่แล้วไม่เฮฮา ไม่ได้ใจดีมากหรือฉลาดสุดๆ แต่ก็เป็นคนที่คิดแล้วลงมือทำจริงไม่พูดเยอะมีความอดทนสูง จุดอ่อน คือไม่ชอบการแหกกฎหรือการไม่ทำตามกฎที่วางไว้ จะทำให้รู้อึดอัดไม่สบายใจ มักให้ความสำคัญกับการประสบความสำเร็จและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ทำตามความหวังของตัวเองเพื่อเดินไปสู่เป้าหมาย
🧲เคล็ดลับมัดใจชาว GreenFix: จะต้องพูดคุยเรื่องที่เป็นความจริงปฏิบัติได้จริงมีหลักการ เหตุผลจะทำให้สบายใจกว่าเวลาพูดคุยกัน
🔎ตัวอย่างอาชีพที่แนะนำ เช่น วิศวกร, บัญชีการเงิน, นักวิจัย, เกษตรกร, พยาบาล เป็นต้น
ลองมาทดสอบกัน ได้แบบไหนแล้วมาแชร์กันน้า คลิกเลย! 👇
โฆษณา