21 พ.ค. เวลา 04:40 • เกม

🤖มอนสเตอร์แบบไหนที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ!! 🤡

💛Monster “Wolley” (วอลี่) ตัวแทนของคนที่มีบุคลิกเป็นสายนักบุญ เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับผู้อื่น จิตใจดี เผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือคนอื่น จุดแข็ง คือ การชอบดูแลเอาใจใส่คนอื่นให้ความสำคัญและเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดี จุดอ่อน คือ กลัวที่จะถูกทำร้ายความรู้สึก เนื่องจากเป็นคนที่ใช้ใจแลกใจ จึงมีความรู้สึกอ่อนไหวได้ง่าย คำพูดที่สร้างความกดดันหรือความเครียดจะทำให้ตัวเองรู้สึกอึดอัดแล้วไม่อยากทำอะไรเลย จะให้ความสำคัญกับคุณค่าของตัวเองมากๆ เวลาที่ช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้น
🧲เคล็ดลับมัดใจชาว Wolley: ต้องแสดงถึงความใส่ใจในความต้องการของคนอื่นเหมือนกัน เป็นผู้รับฟังที่ดี จะทำให้รู้สึกดีเวลาอยู่ด้วยกันเป็นคนที่เข้าถึงง่ายมากไม่มีอะไรซับซ้อน
🔎ตัวอย่างอาชีพที่แนะนำ เช่น ครู, นักจิตวิทยา, หมอด้านจิตเวช, วิทยากรอิสระ, นักสังคมสงเคราะห์, นักแสดง,งานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ เป็นต้น
ลองมาทดสอบกัน ได้แบบไหนแล้วมาแชร์กันน้า คลิกเลย! 👇
โฆษณา