22 พ.ค. เวลา 05:10 • เกม

🤖มอนสเตอร์แบบไหนที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ!! 🤡

❤️Monster “RedKill” (เรดคิว) ตัวแทนของคนที่มีบุคลิกแบบมีชั้นเชิง (Tactic) เป็นนักปฏิบัติหรือว่านักลงมือทำ เป็นคนที่เก่ง ฉลาด รวดเร็วและถนัดในการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า จุดแข็ง คือ เวลาที่อยู่ใกล้ใครมักสร้างบรรยากาศสนุกสนาน มีอารมณ์ขัน เฮฮาอยู่เสมอ เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นสูง จุดอ่อนเลย คือ ไม่ชอบการที่ถูกตีกรอบหรือถูกบังคับให้อยู่ในกฎระเบียบจนทำให้รู้สึกว่าเสียการเป็นตัวเองไป ชอบทำงานใกล้เดดไลน์สุดๆ
🧲เคล็ดลับมัดใจชาว RedKill : ต้องพูดคุยกันแบบตรงประเด็นไม่ต้องอ้อม กระชับรวดเร็ว พูดแบบเติมความสนุกอรรถรสลงไป จะทำให้เขาสนใจคำพูดที่เราจะพูด เนื่องจากว่าคนที่มีลักษณะแบบ RedKill ไม่ชอบพิมพ์ไม่ชอบส่งข้อความใดๆ ชอบสุดคือพุดคุยต่อหน้า ไม่ต้องเยิ่นเย้อ กระชับสั้นๆ ได้ใจความ
🔎ตัวอย่างอาชีพที่แนะนำของ เช่น นักธุรกิจ, ผู้ประกอบการ, นักบริหาร เป็นต้น
ลองมาทดสอบกัน ได้แบบไหนแล้วมาแชร์กันน้า คลิกเลย! 👇
โฆษณา