17 พ.ค. เวลา 08:57 • ความคิดเห็น
การพิจารณาลบคำถามของBD มีวิธีการ มีหลักการ หรือมีขั้นตอนอย่างไร ?
คำถามนี้ถูกลบ
ผมเข้าใจว่าBDสร้างแอปขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งระดมความคิดในทางสร้างสรรค์ ซึ่งต่างจากแอปอื่นที่เราทุกคนมีอะไรก็บ่น หรือแสดงอารมณ์อะไรได้ แต่ที่นี่ค่อนข้างควบคุมทีเดียว บางครั้งก็งงเหมือนกัน เราว่าไม่น่าลบ ก็โดนลบซะงั้น
แต่เข้าใจนะว่าพวกเขามีเจตนาดีที่จะสร้างแอปให้เป็นแหล่งความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี
1
โฆษณา