17 พ.ค. เวลา 09:02 • การศึกษา
ถ้าเป็นปฐมวัย แนวคิดนี้ของโรงเรียนเป็นการเอาใจใส่ดีมากครับ เพราะในห้องเรียนคือการทำหน้าที่ของเด็กรวมทั้งครูผู้สอนก็จะอยู่ในสถานะเดียวกันด้วย ถ้าผมเป็นผู้ปกครอง ผมจะมองว่า หลายจุดภายในโรงเรียนจะมีกล้องเพื่อความปลอดภัยอยู่ด้วย นั่นหมายความว่าหากมีปัญหา ผมจะได้คำตอบทุกเรื่องจากฝ่ายอำนวยการในทุกๆช่วงเวลาขณะที่ลูกยังอยู่ในโรงเรียน ขอสนับสนุนความคิดนี้ครับ
โฆษณา