17 พ.ค. เวลา 10:35
ทุกอาชีพภายใต้ศีลธรรมโดยที่มีกฎหมายคุ้มครอง และการทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตที่ให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนที่มาจากความสามารถด้วยนำ้พักน้ำแรงจากทั้งร่างกายและสมอง โดยต้องไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกลอุบายเพื่อการเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมกับนายจ้าง เพื่อนร่วมงานและลูกค้าครับ
โฆษณา