20 พ.ค. เวลา 00:31 • การศึกษา
ส่วนตัว ไม่ต้องยกเลิกครับ แต่ลดการใส่ลง เช่น
ใส่ขุด นร. 1 วัน , พละ 1 วัน ไปรเวท 3 วัน เป็นต้น
เหตุผล >>> เพิ่มความอิสระในกฎระเบียบแบบพอดีๆครับ 🙂
โฆษณา