20 พ.ค. เวลา 02:00 • การศึกษา
- ควรลดเครื่องแบบของเด็กเล็กลง เช่น ให้เหลือแค่ผ้าพันคอ
เหตุผล: เพื่อลดภาระ
แต่คงไว้เครื่องแบบของระดับมัธยม
โฆษณา