20 พ.ค. เวลา 04:02 • การศึกษา
ไม่เห็นด้วย เราไม่ควรบังคับให้เด็กใส่ชุดอื่นๆมาเรียนเพราะบางคนมีแต่ชุดอยู่บ้าน ให้เปลี่ยนจากการยกเลิกเป็นใส่สิทธินักเรียนเลือกใส่ชุดเองใครสะดวกใส่นักเรียนก็ใส่ใครใส่ชุดอื่นๆก็ใส่ได้ แต่ที่ควรทำตอนนี้คือปรับลดราคาเครื่องแบบนักเรียนและตรึงราคาไม่ให้แพงจนเกินความเหมาะสม
โฆษณา