20 พ.ค. เวลา 05:47 • ความคิดเห็น
ไม่นะครับ แต่หากถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่กระทำผิดก็อธิบายพร้อมแสดงหลักฐาน ไม่ง่ายเลยนะครับที่จะได้อธิบายเรื่องหรือผลงานของตัวเองโดยที่มีผู้อื่นรับฟัง!! และความรู้สึกเช่นที่คุณกล่าว เป็นเรื่องดีที่ทำให้เราต้องหมั่นตรวจตราตนเองตลอดเวลาเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ควรทำ ทั้งยังเป็นการprotect ตนเองจากความไม่ประมาทอีกด้วยครับ
โฆษณา