20 พ.ค. เวลา 05:57 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ALLY REIT สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567

ประกาศจ่ายปันผลอัตรา 0.1310 บาทต่อหน่วย
วันขึ้นเครื่องหมายวันที่ไม่ได้รับสิทธิ (XD)21 พฤษภาคม 2567
กำหนดการจ่ายปันผล วันที่ 19 มิถุนายน 2567
ข้อมูลเพิ่มเติม
โฆษณา