20 พ.ค. เวลา 07:45 • การศึกษา
ก็พูดยากนะครับ เพราะที่ยังบังคับส่วนมากคือโรงเรียนรัฐบาล
ที่มันมีเด็กจากครอบครัวที่ไม่พร้อมอยู่ มันก็เป็นภาระค่าใช้จ่ายเหมือนกัน เด็กมันโตทุกปี จะใช้ได้นานคงเป็นไปไม่ได้
แต่ในมุมกลับ ชุดนักเรียนมันก็คงไม่แพงไปกว่าชุดสุภาพอื่นๆ
มากนักหรอก ถึงจะใส่ไปรเวทก็ต้องจ่ายเงินอยู่ดีเหมือนกัน
แล้วเด็กใส่ซ้ำก็คงโดนเพื่อนล้อแน่ มันอาจมีปัญหามากกว่าเก่า
…บางที การเปลี่ยนรูปแบบชุดที่เหมาะสม ราคาต่ำหน่อยอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะ หรือไม่งั้น รัฐก็สนับสนุนไปเลย
จ้างวิสาหกิจชุมชนเย็บแจกเด็กอะไรงั้น ได้กระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัว ….
โฆษณา