20 พ.ค. เวลา 09:35 • ความคิดเห็น
คิดว่าหลายปัจจัยนะคะเช่น
ช่วงอายุก็เป็นเหตุให้ใส่ใจกับเรื่องของการเข้าใจผิดได้
ความสัมพันธ์กับบุคคลที่เข้าใจเราผิด
หรือ เรื่อง/ผล ที่เกิดจากการเข้าใจผิด
โฆษณา