21 พ.ค. เวลา 00:20 • การศึกษา

เคล็ดลับการเรียนออนไลน์ให้ปังตาม MBTI Part 4

รูปแบบการเรียนออนไลน์แบบไหนที่จะปัง! กับเรา มาดูลักษณะการเรียนออนไลน์ของแต่ละ MBTI กันว่าควรวางแผนรูปแบบการเรียนอย่างไร Part 4
การทดสอบ MBTI ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน รวมถึงลักษณะการเรียนออนไลน์ที่แต่ละบุคลิกภาพ จะมีลักษณะความชอบ และความถนัดที่แตกต่างกัน หากเราทราบ MBTI ของตัวเองแล้วนั้น จะช่วยให้เราสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
MBTI ย่อมาจาก Myers-Briggs Type Indicator เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ใช้ประเมินบุคลิกภาพ โดยแบ่งบุคคลออกเป็น 16 ประเภท
สามารถทดสอบ MBTI ได้ที่ : https://www.16personalities.com/free-personality-test
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/EdBotThailand
โฆษณา