20 พ.ค. เวลา 12:14 • ความคิดเห็น
ใจอาจจะคุ้นเคยกับประโยคที่ว่า
แล้วคนอื่นจะคิดอย่างไร
แล้วคนอื่นจะว่าอย่างไร
แล้วคนอื่นจะดูเราไม่ดีมั๊ย
แล้วคนอื่นจะ....................................ฯ
โฆษณา