20 พ.ค. เวลา 14:47 • ธุรกิจ

10 ประโยชน์จากการทำ ‘ธุรกิจเศษหนังรีไซเคิล’ โอกาสใหม่สร้างธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุที่ถูกทิ้งภายใต้แนวคิด Circular Economy ด้วยการออกแบบและพัฒนาระบบรีไซเคิลแบบ ซึ่งเป็นกระบวนการ Green Technology ที่ใช้พลังงานน้อยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์จากเศษหนัง สู่ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล แบรนด์ THAIS ของบริษัท ธาอีส อีโคเลทเธอร์ โดย คุณธันยวัฒน์ ทั่งตระกูล จนได้รับรางวัลอันดับ 1 จากโครงการ Upcycling for Sustainable Lifestyle มาดู 10 ประโยชน์จากธุรกิจรีไซเคิลเศษหนัง มีประโยชน์ ทั้งต่อ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เขาทำได้อย่างไร?
ลิงก์บทสัมภาษณ์
#THAIS #ธุรกิจสีเขียว #ธาอีสอีโคเลทเธอร์ #ThaisEcoleathers #แบรนด์ผลิตภัณฑ์หนังรีไซเคิล #นวัตกรรมรักษ์โลก #เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม #SMEinfocus #ธนาคารกรุงเทพ #bangkokbank #bangkokbanksme #SME #SMEInFocus #เพื่อนคู่คิดธุรกิจsme
โฆษณา