20 พ.ค. เวลา 16:45 • ความคิดเห็น
เพราะว่าสิ่งที่โดนกล่าวหามันไม่ใช่เรื่องจริงมันเลยทำให้เสียความรู้สึกและความเชื่อใจ
โฆษณา