20 พ.ค. เวลา 18:38 • ความคิดเห็น
เพราะความจริงไม่ได้มีหนึ่งเดียว เขาเข้าใจในมุมที่เขาเห็น เราคาดหวังให้เขาเข้าใจในมุมที่เราเห็น
แต่มันจะไม่เป็นเช่นนั้นหรอก
โฆษณา