21 พ.ค. เวลา 11:51 • ธุรกิจ

เปลี่ยน ‘เคมีฟาร์ม’ สู่ ‘ออร์แกนิกฟาร์ม’ ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ต้องทำอย่างไร?

การเปลี่ยนจากการทำฟาร์มแบบเคมี มาเป็น ออร์แกนิกฟาร์ม ต้องอาศัยเวลา ความมุ่งมั่น และความอดทน แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาคือ ธุรกิจที่ยั่งยืน เช่นเดียวกับ บริษัทเค การเกษตร จำกัด เป็นทั้งผู้ปลูกพืชออร์แกนิกในฟาร์มตัวเอง และส่งเสริมการปลูกพืชแบบ Contact Farming ในระบบเกษตรปลอดภัยที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices)
นอกจากนั้นยังมีบริการเกี่ยวกับการเกษตรที่ช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีขึ้น ถ้า Balance ธรรมชาติให้เข้ากับธรรมชาติได้ จะทำให้เกิดความสมดุลในเวลาที่เหมาะสม การทำฟาร์มออร์แกนิกไม่มีทางลัด ต้องรอให้ได้
🔘ลิงก์บทสัมภาษณ์ https://www.bangkokbanksme.com/en/lampangfood
🔘 ติดตามรายละเอียด : https://www.bangkokbanksme.com/en/infolampangfood
#ธุรกิจการเกษตร #สินค้าส่งออกไทย #เกษตรกร #ลำปางฟู้ดโปรดักส์ #เคการเกษตร #Transform #Transformation #Transition #นวัตกรรม #SMEinfocus #ธนาคารกรุงเทพ #bangkokbank #bangkokbanksme #SME #SMEInFocus #เพื่อนคู่คิดธุรกิจsme
โฆษณา