21 พ.ค. เวลา 15:15
สำหรับตัวเอง
เป็นคนที่ชอบ
กล่าวคำขอบคุณ
ต่อด้วยความรู้สึก
ที่มีของตัวเองในทุกครั้ง
เช่นให้ใครช่วยหาข้อมูลให้
ก็จะขอบคุณเค้าและกล่าวชื่นชม
ต่อด้วยว่าขอบคุณมากถ้าไม่ได้
น้องช่วยหาให้พี่คงต้องแย่แน่ๆเลย
ผู้ฟังก็จะรู้สึกดีใจที่เค้ามีส่วนสำคัญ
ในการช่วยเราในครั้งนี้
โฆษณา