21 พ.ค. เวลา 15:52 • ความคิดเห็น
self esteem ต่ำค่ะ ไปฝึกตัวเองให้รักและเคารพตัวเองค่ะ แล้วคุณจะรุ้ว่าคนอื่นเข้าใจคุณผิดมันเป็นความไม่ฉลาดของเขาที่วิเคราะห์ความจริงไม่ได้ ไม่เกี่ยวกับคุณค่ะ
โฆษณา