22 พ.ค. เวลา 06:22 • การศึกษา
ขออย่างเดียว เรียนให้จบ อย่าล้มเลิกกลางทาง ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตาม
โฆษณา