22 พ.ค. เวลา 06:29 • การศึกษา
มหาลัย ไม่ใช่ที่เรียนอย่างเดียว การสร้างคอนเนคชั่นเพื่อต่อยอดงานในอนาคตควรเริ่มที่นี่ คนเราเก่งอย่างเดียว
พวกไม่มี เอาตัวไม่รอดนะครับ ใช้ชีวิตให้คุ้ม ไม่ใช่เอาแต่ตำรา
โฆษณา