22 พ.ค. เวลา 08:15 • การศึกษา
บ้านปิ่นเกล้า
ตั้งใจเรียนให้จบ ม.ปลาย ดูดี ๆ แล้วค่อยเรียนต่อมหาวิทยาลัย
1. เลือกมหาวิทยาลัยของรัฐ Big5 เช่น ม.จุฬาลงกรณ์, ม.เกษตรศาสตร์, ม.ธรรมศาสตร์, ม.มหิดล และ มศว. เป็นต้น
2. เลือกเรียนสาขาที่ถนัดและเป็นที่ต้องการของตลาด
3. ตั้งใจเล่าเรียน ถ้าได้เกียรตินิยมยิ่งดี
4. เลือกงานที่เราทำได้ ไม่ยากเกินความสามารถ
โฆษณา