22 พ.ค. เวลา 08:24 • การศึกษา
ตั้งใจให้ดี ใช้ชีวิตให้สนุกและมีสติ
เป็นตัวเอง
ในช่วงชีวิตวัยเรียนจะเป็นความทรงจำไปอีกนานหลายปี
โฆษณา