22 พ.ค. เวลา 10:22 • ท่องเที่ยว
ชอบทะเลทุกที่
ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนๆ
ชอบอาณาเขตความกว้าง
ที่ไม่มีประมาณของทะเล
ชอบไปแลกเปลี่ยนพลังงาน
กับทุกที่ที่มีทะเล
โฆษณา