23 พ.ค. เวลา 03:00 • ธุรกิจ

Podcast เจาะตลาดการค้ากับ DITP

SS5 l EP07 โอกาสการค้าอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ไฟฟ้าในอินโดนีเซีย
เมื่อการขนส่งทั่วโลกกำลังเริ่มเปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันไปสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพราะเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลาดขนาดใหญ่ในอาเซียนอย่างอินโดนีเซียก็มีการวางแผนเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเช่นกัน EP นี้ จะพาไปเจาะลึกกันว่าอนาคตของตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในอินโดนีเซียจะเป็นไปในทิศทางใด
🎧รับฟังได้ที่
โฆษณา