22 พ.ค. เวลา 14:48 • ท่องเที่ยว
ชอบชายหาดทุกที่ มีที่อาบน้ำจืดฟรี เป็นเรื่องท้าทายชายหาดดังและไม่ดังของไทย เพื่อเห็นแก่คนรายได้น้อย
ชายหาดที่ออสเตรเลีย จอดรถเปลี่ยนชุดเล่นน้ำทะเล เสร็จแล้วอาบน้ำจืดกลับบ้าน
โฆษณา