23 พ.ค. เวลา 00:31 • ท่องเที่ยว
พออายุมากขึ้น ก็เข้าใจตัวเองว่า "ไปที่ไหน ?" ไม่สำคัญเท่า
"ไปกับใคร ?" ครับ 🙂
โฆษณา