23 พ.ค. เวลา 02:04 • ความคิดเห็น
ไม่มีผลกระทบ
เลยครับเพราะ
คนที่พอเพียง
เค้าจะเป็นแหล่ง
พึ่งพาตัวเองได้
ไม่ต้องขึ้นลง
ตามเหตุปัจจัย
ของโลกสำหรับ
คนที่ไม่ได้ปลูกผัก
ทานเองเค้าก็ปรับตัว
ไม่ทานในช่วงนี้ทาน
อะไรง่ายๆจนกว่าราคา
จะกลับมาเป็นปกติครับ
2
โฆษณา