23 พ.ค. เวลา 03:07 • การศึกษา
เวลาฤดูหนาวมาเยือน (สำหรับประเทศเรา มันน่าจะเป็นตำนาน) จะสังเกตว่า จะมีโอกาสที่จะหาเสื้อกันหนาวสวย ๆ มีแบรนด์ใส่มาอวดกัน ก็น่าจะเห็นความเหลื่อมล้ำชัดเจนนะครับ ต่อให้เสื้อนักเรียนที่มีเนื้อผ้าดี ๆ กับเสื้อมือสองสามสี่ แต่รูปแบบโดยรวมก็ต้องใส่เหมือนกันตามระเบียบของโรงเรียน ความเหลื่อมล้ำก็ดูจะน้อยกว่าใส่แบบไปรเวทที่คนที่ฐานะดี ๆ ย่อมมีเสื้อผ้าดี ๆ แพง ๆ มาใส่อวดคนอื่นที่มีฐานะด้อยกว่า
ทำให้เด็กบางคนกลัวเข้าสังคมไม่ได้ อาจจะสร้างความรู้สึกด้อยค่าในตัวเอง จนต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนหาทางให้ตัวเองมีเหมือนอย่างเขา และนำไปสู่ความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและครอบครัวได้
โฆษณา