23 พ.ค. เวลา 04:10 • สิ่งแวดล้อม
เริ่มจากตัวเองก่อนเลยก่อนที่จะเปลี่ยนใคร เริ่มที่ตัวเองก่อน
โฆษณา