23 พ.ค. เวลา 04:56 • สิ่งแวดล้อม
ผมมองว่าเป็นปัญหาที่แก้ยากมากๆครับ เนื่องจาก 1. อย่างที่เจ้าโพสต์บอกคนไทยยังมีปัญหาความเลื่อมล้ำเยอะ ส่วนใหญ่ยังนึกถึงตนเองกับครอบครัวก่อน 2. ยังขาดความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่มากครับ 3. ขาดการตระหนักถึงความสำคัญในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับ
โฆษณา