23 พ.ค. เวลา 07:24 • ไอที & แก็ดเจ็ต

Google Cloud: แพลตฟอร์มที่ปลดปล่อยศักยภาพสตรีในวงการเทคโนโลยี

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อทุกแง่มุมของชีวิต Google Cloud มุ่งมั่นส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มุ่งสร้างโอกาสและสนับสนุนผู้หญิงให้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยี
Google Cloud เสมือนแพลตฟอร์มปลดปล่อยศักยภาพ สนับสนุนผู้หญิงในหลายแง่มุม ดังนี้:
1. โปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ:
Google Cloud for Women: โปรแกรมอบรมฟรี มุ่งพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีคลาวด์ เสริมสร้างความรู้ และสร้างเครือข่ายให้กับผู้หญิง
Skills Boost: แพลตฟอร์มออนไลน์ มอบหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีคลาวด์ หลากหลายหัวข้อ เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
Cloud Certification: สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับการสอบใบรับรอง Google Cloud เพื่อยกระดับทักษะและความน่าเชื่อถือ
2. แพลตฟอร์มสร้างเครือข่ายและโอกาส:
Women@Google Cloud: ชุมชนออนไลน์ เชื่อมโยงผู้หญิงใน Google Cloud แบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ
Women in Cloud Leadership Summit: เวทีรวมตัวผู้นำหญิงในวงการเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนความคิด สร้างแรงบันดาลใจ และขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนผู้หญิง
3. เครื่องมือและทรัพยากรสนับสนุน:
Google for Startups: แพลตฟอร์มสนับสนุนสตาร์ทอัพ มอบทรัพยากร คำปรึกษา และโอกาสทางการเงิน สำหรับสตาร์ทอัพที่ริเริ่มโดยผู้หญิง
Google for Women Entrepreneurs: โครงการสนับสนุนผู้หญิงผู้ประกอบการ มอบการฝึกอบรม คำปรึกษา และเงินทุน เพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโต
Women Tech Founders Fund: กองทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพที่ริเริ่มโดยผู้หญิง มอบเงินทุนและการสนับสนุน ช่วยให้ธุรกิจเทคโนโลยีที่ริเริ่มโดยผู้หญิงประสบความสำเร็จ
Google Cloud มุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมบทบาทผู้หญิงในวงการเทคโนโลยี โดยเชื่อมั่นว่า เทคโนโลยีมีพลังที่จะสร้างอนาคตที่เท่าเทียม และผู้หญิงมีศักยภาพขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง:
เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพจาก Google Cloud: https://rsvp.withgoogle.com/events/google_cloud_launchpad_for_women
เข้าร่วมชุมชน Women@Google Cloud: https://careersonair.withgoogle.com/events/women-at-cloud-2023
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสสำหรับผู้หญิงใน Google Cloud: https://rsvp.withgoogle.com/events/google_cloud_launchpad_for_women
ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เราสามารถสร้างโลกแห่งเทคโนโลยีที่ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญ ขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืนและเท่าเทียมสำหรับทุกคน
โฆษณา