23 พ.ค. เวลา 07:51 • สิ่งแวดล้อม
ปัญหาใหญ่มาจากการไม่ได้มีส่วนร่วมในการถือครองเขตที่อยู่อาศัย กับข้อกฎหมายในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน การใช้ทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียม และข้อจำกัดในการใช้พื้นที่สาธารณะ ที่ทำให้ความร่วมมือต้องติดขัดครับ
โฆษณา