23 พ.ค. เวลา 14:44 • การศึกษา
สยามสเคป

ช่วงเวลาแห่งการเสกสร้างได้เริ่มขึ้นแล้ว!

อย่าลืมอุปกรณ์เวทมนตร์ของท่านและมาพบกันในงานนิทรรศการจัดแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ของเหล่าผู้วิเศษ "ID Degree Show 2024 : SEK-SARNG (เสกสร้าง)" เหล่าผู้วิเศษจากทั้ง 6 Design-Based กำลังรอคอยเวลาที่จะได้พบทุกท่านอยู่!
ID Degree Show 2024 : SEK-SARNG (เสกสร้าง)
22 - 26 พฤษภาคม
อาคารสยามสเคป ชั้น 1
โฆษณา