24 พ.ค. เวลา 02:31 • หุ้น & เศรษฐกิจ
ไม่เคยมีอะไร
ที่ได้มาฟรีๆไม่
ลงทุนก็ต้องลงแรง
ลงความคิดลงมันสมอง
หาวิธีการขนาดจะหาคน
มาอุปถัมภ์ยังต้องลงทุน
ทำหน้าตาให้สวยก่อนเลย
นอกจากใครมีวาสนาที่ดี
ไม่ต้องลงทุนทำอะไรบุญ
ที่เคยสะสมเอาไว้ในชาติที่
แล้วกลับมาให้ผลเพราะใดใด
ในโลกaction=reactionเสมอ
โฆษณา