24 พ.ค. เวลา 06:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ
เอาเป็นว่า
เพราะทรัพยากรมีจำกัด การที่เราจะ "เลือก" อะไรเข้ามาในชีวิต
เราต้องลงทุน
และทรัพยากรที่แพงกว่าเงินคือ
เวลา และ ความรัก
ดั่งที่นักลงทุนเจ้าของฉายา
The Oracle
of
Omaha
ได้กล่าวไว้ว่า
To be successful in what you do,
You have to be in love with the subject,
Not the money!
Warren Buffett
• เราทุกคนมีความเป็นนักลงทุนในตัวเองด้วยกันไม่มากก็น้อย
เรารู้ว่าจะเลือก " ลงทุน " ซื้อของใช้ที่จำเป็นอย่างไร
เลือกฝากเงินกับแบงค์ไหน เลือกบริการบัตรเครดิตของค่ายใด ฯลฯ
เฉกเช่น
คุณยายชาวจีนท่านหนึ่งที่ท่านอายุเกินร้อยแล้ว
แต่ท่านเปรียบเทียบการลงทุนในหุ้นเหมือนการซื้อผัก!
โฆษณา